Het bevolkingsonderzoek PSIE wijzigt per 1 juli 2011 ingrijpend.

Het bevolkingsonderzoek PSIE wijzigt per 1 juli 2011 ingrijpend. Een kort overzicht: 


Nieuw beleid Rhesus (c): screening op laat gevormde c-IEA

  • Het eerste bloedonderzoek (bij voorkeur vóór week 13) wordt uitgebreid met de bepaling van het Rhesus (c)-antigeen gevolgd door een screening van alle Rhesus (c)-negatieve zwangeren (18% van alle zwangeren) in week 27 op laat gevormde c-IEA en andere IEA.
  • Procedure aanvraag  eerste bloedonderzoek blijft ongewijzigd.
  • Procedure aanvraag week 27: 

op aanvraagformulier:  RAL 30ste week
- Procedure afnemen van bloed blijft ongewijzigd, echter er dienen  TWEE EDTA buizen afgenomen te worden
- Lmmi verzocht de verzending van de aanvraag naar Sanquin

Nieuw beleid Rhesus (D)-negatieve zwangeren: invoering foetale RhD-typering

  • Het tweede bloedonderzoek op IEA wordt vervroegd van 30 naar 27 weken.
  • Alle Rhesus (D)-negatieve zwangeren krijgen in week 27 een foetale Rhesus (D)-typering aangeboden: DNA-onderzoek in plasma van de moeder.
  • Procedure aanvraag week 27: 

- op aanvraagformulier:  RAL 30ste week
- Procedure afnemen van bloed blijft ongewijzigd, echter er dienen  TWEE EDTA buizen afgenomen te worden
- Lmmi verzocht de verzending van de aanvraag naar Sanquin

  • Alléén RhD-negatieve vrouwen die zwanger zijn van een RhD-positief kind krijgen in week 30 antenataal anti-RhD-immunoglobuline toegediend.
  • Omdat de RhD-bloedgroep bij de geboorte al bekend is, kan de navelstrengbloedbepaling op termijn vervallen. Voor meerlingen blijft deze wel bestaan: het lokale laboratorium bepaalt direct na de geboorte de RhD-bloedgroep van de kinderen. Dit geldt ook als bij de geboorte geen RhD-bloedgroep bekend is van een kind van een RhD-negatieve moeder. 
  • Gedurende een overgangsperiode van een jaar bepaalt Sanquin Diagnostiek bij alle kinderen van RhD-negatieve vrouwen nog de RhD-bloedgroep in navelstrengbloed. Deze routinematige navelstrengbloedbepaling zal naar verwachting in oktober 2012 vervallen.

De invoering van de foetale RhD-typering heeft ingrijpende gevolgen voor de logistiek van het programma. Een samenvatting van de wijzigingen en een toelichting op de procedures vindt u hier onder het kopje “Materialen bijscholing "Preventie van zwangerschapsimmunisatie".