Onderzoek naar de EHEC bacterie.

Het LMMI en de afdeling Infectiepreventie van het St. Elisabethziekenhuis met deze mededeling inspelen op de media-aandacht voor de EHEC/STEC- infectie in Duitsland. Er is tot op heden geen reden om extra maatregelen te treffen ten aanzien van de EHEC in Nederland.
Het LMMI (laboratorium medische microbiologie) beschikt over de techniek om de EHEC/STEC-bacterie te determineren. De afdeling infectiepreventie volgt de uitbraak in Duitsland en zal op haar intranetsite actuele informatie verstrekken.

(Entero hemorragische E.coli, ook wel STEC (Shiga Toxine vormende E. coli genoemd). Het Outbreak Management Team (OMT) heeft dinsdagochtend advies uitgebracht over de consequenties van de uitbraak in Duitsland van de EHEC bacterie voor Nederland.

Het OMT kwam tot de conclusie dat er, op basis van de door Duitsland verstrekte epidemiologische informatie en aanvullende gegevens over deze bacterie, geen aanwijzingen zijn voor een grotere kans op verspreiding van mens-op-mens dan voor deze bacterie gebruikelijk in de gezinsituatie of daarmee te vergelijken contacten.

Het OMT onderschrijft het huidige beleid om verspreiding te voorkomen, op basis van de reguliere LCI- en WIP-richtlijnen.

Hygiënemaatregelen blijven dus volgens het OMT erg belangrijk voor het voorkómen van verdere verspreiding van de EHEC bacterie.

Behandelprotocol EHEC-infectie

Voor huisartsen is de NHG standaard ‘acute diarree' aangewezen voor de behandeling van (bloederige) diarree.
In het algemeen is er geen plaats voor antibiotica bij STEC -infecties in de huisartsenpraktijk.
Er zal een protocol opgesteld worden door clinici voor de behandeling van HUS, dat binnenkort op de EHEC-pagina van de RIVM-site wordt geplaatst.

Diagnostiek

Patiënten die onlangs in Duitsland zijn geweest en klachten ontwikkelen die passen bij een STEC-infectie kunnen zich melden bij hun huisarts.
Conform eerdere adviezen wordt huisartsen geadviseerd om laboratoriumdiagnostiek aan te vragen bij patiënten met bloederige diarree en een epidemiologische link met de uitbraak in Duitsland. Ook bij patiënten met ernstige diarree die onlangs in Duitsland zijn geweest kan de huisarts overwegen om diagnostiek aan te vragen in overleg met het plaatselijke laboratorium.

Het laboratorium van Lijn 2 heeft de totale diagnostiek inclusief PCR om het STEC toxine aan te tonen beschikbaar.
Indien uw patiënt voldoet aan de criteria zoals gedefinieerd door het OMT gelieve feces in te sturen voorzien van klinische gegevens.

Uitslag

De STEC PCR wordt uitgevoerd op maandag t/m zaterdag. De uitslag van de directe PCR op de feces is bekend aan het eind van de zelfde dag mits het materiaal vóór 09.00 uur op het lab binnen is. Tevens zal uit de feces een onderzoek op Salmonella, Shigella en Campylobacter worden verricht.