Virustransportmedium

Vanaf 1 augustus wordt de uitgifte van virustransportmedium beëindigd. Uitstrijken die u gewend was af te nemen met de wattenstok in dit medium kunnen voortaan worden afgenomen met behulp van de rode (droge) wattendrager.

Virustransportmedium wordt alleen nog uitgegeven in het kader van wetenschappelijke studies.