Toename legionellapneumonie in de regio (GGD Infectieziekten nieuwsbrief)

Er is sprake van een verhoogd aantal gevallen van legionellose in het werkgebied van de GGD Hart voor Brabant. Dit hangt mogelijk samen met de hevige regenval en wateroverlast van de laatste weken. Wij vragen u alert te zijn op legionellose. Snelle diagnostiek en adequate behandeling zijn essentieel.

 Voor volledige tekst zie bijlage.

BijlageGrootte
GGD Nieuws Toename Legionellose 01072016.docx715.2 KB