Zikavirus

Het zikavirus kan zikakoorts veroorzaken. Het virus wordt verspreid door zogenaamde Aedes-muggen. De ziekte verloopt meestal vrij mild. Er is geen behandeling mogelijk. De symptomen gaan vanzelf over. Er zijn aanwijzingen dat een infectie tijdens de zwangerschap schadelijk kan zijn voor het ongeboren kind. 

Sinds mei 2015 is er een zikavirusuitbraak in Brazilië. Deze uitbraak verspreidt zich over landen in Zuid- en Midden-Amerika. In november 2015 komen er aanwijzingen dat een infectie met het zikavirus tijdens de zwangerschap mogelijk schadelijk kan zijn voor het ongeboren kind. Voor zwangeren geldt daarom een reisadvies. De WHO spreekt over een 'medische noodsituatie van internationale zorg', waarmee het belang van onderzoek naar en bestrijding van het zikavirus extra onderstreept wordt.

 Voor meer algemene informatie zie:

http://www.rivm.nl/Onderwerpen/Z/Zikavirus

 Voor de (concept) LCI richtlijn, adviezen over diagnostiek en zwangerschap zie:

http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Professioneel_Praktisch/Richtlijnen/Infectieziekten/LCI_richtlijnen/LCI_richtlijn_Zikavirusinfectie