Nieuwsbrief LMMI, inhoudelijke editie, 4e kwartaal 2014

Een bijzondere ‘Patiënt’ op de afdeling Microbiologie:

Gorilla ‘Ayo’ uit GaiaZoo in Kerkrade

BijlageGrootte
Microsoft Word - 2014 december inhoud editie.pdf1.06 MB