Nieuwe versie van "Intramurale Richtlijnen Antimicrobiële Therapie" in gebruik

Aan alle gebruikers van de digitale versie van onze " Intramurale Richtlijnen Antimicrobiële Therapie "

 Met ingang van vandaag is de digitale versie van onze Intramurale Richtlijnen Antimicrobiële Therapie universeel leesbaar geworden op alle vaste en mobiele platforms. Voor deze overgang is de lay-out aangepast. Er wordt niet meer gebruik gemaakt van een .pdf file maar een link, waarbij de informatie zich automatisch aanpast aan de schermresolutie van de apparatuur waarmee u op dat moment werkt. Een bijkomend voordeel is dat het antibioticumbeleid hiermee altijd de meest actuele informatie bevat. Er is een krachtige zoekfunctie toegevoegd waarmee u nog sneller tot de juiste antibioticumkeuze zult komen.

Het antibioticum beleid geldt inmiddels ook voor de ziekenhuizen in de provincie Zeeland.

Wij hopen dat deze aanpassing u nog meer kan ondersteunen bij uw antibioticum keuze.

Met vriendelijke groet,

Mede namens de Maatschap Artsen-microbioloog Brabant en Zeeland.

 

Dr. Jan H. Marcelis, arts-microbioloog

Laboratorium voor Medische Microbiologie en Immunologie

Postbus 747, 5000 AS Tilburg

tel:   013-5392660

fax:  013-5441264

 

www.lmmi.nl