Manieren van zoeken op www.lmmi.nl

Op onze website zijn er 2 mogelijkheden om te zoeken.

De zoekactie die rechtsboven de titelbalk staat zoekt de complete website af en geeft dus de meest uitgebreide opsomming.

De 2e mogelijkheid is zoeken in alléén de bepaling- en ziektebeeldendatabase.