Aanpassing antibioticaboekje

Geachte collegae,

per abuis is in het nieuwe antibioticaboekje van 2012 een fout geslopen. De behandeling bij een ernstige Pneumocystis jirovecii pneumonie (blz 17) dient ondersteund te worden met prednison. In het antibioticaboekje staat dexamethason.

De juiste formulering is als volgt:

"bij PO2 < 9,3 kPa tevens prednison 2 dd 40 mg gedurende 5 dagen, daarna prednison 2 dd 20 mg gedurende 5 dagen en vervolgens snel verlagen."

Erwin Verkade

AIOS medische microbiologie

Mede namens,

Dr. Jan Marcelis, arts-microbioloog