Vervanging serologisch onderzoek

Met ingang van 1 juni 2012 stoppen wij met het uitvoeren van een aantal serologische bepalingen (CBR) die in het verleden werden gebruikt bij diagnostiek van actieve infecties. De belangrijkste reden hiervoor is de succesvolle toepassing van moleculaire diagnostiek, waarmee diagnoses betrouwbaarder en sneller kunnen worden gesteld. Directe detectie middels PCR heeft als voordeel dat DNA/RNA eerder in de infectie gedetecteerd kan worden dan IgM. Daarnaast is geen vervolgserum na 1-3 weken nodig om veranderingen in antistoftiters te beoordelen. Mede daarom zijn moleculaire technieken tijd- en kostenbesparend.

Serologisch onderzoek zal niet helemaal verdwijnen. Wij zullen serologie blijven uitvoeren bijvoorbeeld wanneer de immuunstatus moet worden bepaald (bijvoorbeeld IgG VZV/HSV) of wanneer er (nog) geen direct alternatief voorhanden is. Voor deze serologische aanvraag dient stolbloed (serum) aangeleverd te worden.

 

Verwekker

Vervallen antistof bepaling obv CBR

Vervangen door

Respiratoir

Influenza A virus

Influenza B virus

Parainfluenza virus 1-4 

RSV 

Mycoplasma pneumoniae

Legionella pneumophila a

Chlamydophila psittaci

PCR Respiratoir pakket en atypische pakket*

 

Bof

Mazelen

HSV

VZV

PCR ***

IgM/IgG**

 

Coxiella burnetii

Coxiella burnetii IFA**, PCR**

 

Mycoplasma pneumoniae

 

PCR Respiratoir pakket*

IgM/IgG**

 

Brucella spp

Agglutinatietest**

*        op sputum, lavagevloeistof, nasofarynxspoelsel, diepe keeluitstrijk
**      op stolbloed (serum)
***    op liquor, urine, respiratoir materiaal, blaasjesvocht

a        sneltest legionella blijft bestaan