Nieuwsbrief LMMI

Sinds kort brengt het LMMI een nieuwsbrief uit met daarin informatie en achtergonden voor zijn inzenders. Hiebij de eerste uitgave van de Nieuwsbrief, met daarin een artikel van dr. J. Marcelis ontvangen over Tetanus; een abstract uit het nacholingstijdschrift  A & I en een publicatie van prof. dr. J. Kluytmans over MRSA. Het LMMI wenst daarnaast iedereen heel mooie kerstdagen en veel goeds voor het nieuwe jaar toe.

De redactie.

BijlageGrootte
Microsoft Word - 2011december inhoudelijk.pdf1.2 MB