Nieuwsarchief juli 2016

Nieuwsbericht LMMI, inhoudelijke editie, juni 2016

Geautomatiseerde PCR met behulp van het BD MAX systeem, BD MAX StaphSR-assay: een MRSA sneltest. Dit is een automatische, kwalitatieve in vitro sneltest voor de detectie en differentiatie van (meticilline-resistente) Staphylococcus aureus. De StaphSR assay omvat DNA-isolatie, amplificatie en detectie door middel van real-time PCR met specifieke primers en probes

Voor volledige tekst zie bijlage.

Uitkomsten onderzoek Veehouderij en Omwonenden (GGD bericht)

Mensen die in de buurt van een veehouderij wonen hebben vaker een verminderde longfunctie, vaker longontstekingen en COPD-patiënten merken een verergering van hun ziekte. Dat blijkt uit het RIVM-onderzoek Veehouderij, Gezondheid en Omwonenden (VGO). Volgens de onderzoekers is het aannemelijk dat dergelijke gezondheidsproblemen worden veroorzaakt door de stoffen die afkomstig zijn van veehouderijen, zoals de uitstoot van fijnstof, micro-organismen, endotoxines (bacterieresten) en ammoniak.

Voor volledige tekst zie bijlage.

Toename legionellapneumonie in de regio (GGD Infectieziekten nieuwsbrief)

Er is sprake van een verhoogd aantal gevallen van legionellose in het werkgebied van de GGD Hart voor Brabant. Dit hangt mogelijk samen met de hevige regenval en wateroverlast van de laatste weken. Wij vragen u alert te zijn op legionellose. Snelle diagnostiek en adequate behandeling zijn essentieel.

 Voor volledige tekst zie bijlage.