Nieuwsarchief september 2015

Nieuwsbericht LMMI, inhoudelijke editie, 3e kwartaal 2015

In deze editie een bijdrage van Arzu Zanlier over het onderzoek naar het verkorten van de incubatietijden van urinekweken, wat zij voor haar afstudeerstage van de Hogeschool Avans heeft uitgevoerd op de bacteriologie.

 Onderzoek naar de mogelijkheid van het verkorten van de doorlooptijden van positieve urinekweken door middel van dynamic imaging en groeimonitoring.

Door de komst van de 2e generatie automatische incubatoren (ReadA Compact) zijn de mogelijkheden op de bacteriologie om verder te gaan werken aan het verkorten van de doorlooptijden enorm gegroeid. In deze nieuwe incubatoren hebben schalen een unieke aparte plaats in de stoof, waardoor de bereikbaarheid van een betreffende schaal enorm wordt vereenvoudigd en dus de machine veel sneller is dan de vorige generatie. Met dit gegeven ben ik een onderzoek gestart.

Voor volledige tekst zie bijlage.