Nieuwsarchief juli 2015

Nieuwsbericht LMMI, inhoudelijke editie, 2e kwartaal 2015

Naar verantwoord antibioticagebruik in Nederlandse ziekenhuizen:

Antimicrobial Stewardship

Door Jacobien Veenemans, Arts-Microbioloog in opleiding, St. Elisabeth Ziekenhuis

 

Wereldwijd is er sprake van een gestage toename in resistentie tegen de gangbare

antimicrobiële middelen. Ook in Nederland is er de laatste jaren een duidelijke stijging in de

resistentiepercentages onder met name Gram-negatieve bacteriën. Gezien de stagnerende

ontwikkeling van nieuwe antibiotica zullen in de nabije toekomst de mogelijkheden tot

behandeling dus steeds geringer worden.

 

Voor volledige tekst zie bijlage.