Nieuwsarchief december 2014

Vanaf 1 januari 2015; fecesvanger bij elke blister voor fecesonderzoek LMMI van DB

De afgelopen maanden heeft het LMMI met behulp van vele huisartsen en patiënten uit onze regio het gebruik van de facesvanger uitgetest.

Vrijwel alle reacties waren positief over dit hulpmiddel; een eenvoudige oplossing voor een groot probleem. Immers hoe vang je feces hygiënisch op wanneer je gebruik maakt van de zogenaamde diepspoeler wc die vrijwel iedereen in huis heeft.

De facesvanger wordt over de wc bril gelegd (zie schets). Na afname van de feces, kan de facesvanger gewoon worden meegespoeld omdat het papier binnen 15 minuten volledig in water is opgelost en geen verstoppingen veroorzaakt.

In de blister zit tevens een heldere instructie.

Wij danken iedereen voor de enthousiaste medewerking en zullen vanaf 2015 de facesvanger standaard toevoegen aan onze blister feces voor microbiologisch onderzoek.

Nieuwsbrief LMMI, inhoudelijke editie, 4e kwartaal 2014

Een bijzondere ‘Patiënt’ op de afdeling Microbiologie:

Gorilla ‘Ayo’ uit GaiaZoo in Kerkrade