Laboratoriumonderzoek

Lues (Neurolues, Neurosyphilis)
Naam / omschrijving
Lues (Neurolues, Neurosyphilis)  
Ziektebeeld
 
Organisme

Treponema pallidum  
Methode
antistofbepaling, chemiluminescentie (CLIA) 
Monstermateriaal
liquor
stolbloed (serum) 
Afnamemateriaal
Bloedbuis (stolbloed) + Liquor
 
Bewaarcondities
4°C - 25°C maximaal 5 dagen tot aan onderzoek. 
Frequentie
Dagelijks (werkdagen) 
Onderzoeksduur
2 dagen 
Referentiewaarde
negatief 
Contactpersonen
Immunologie 013-221 2260

Dr. J.L. Murk, arts-microbioloog, j.murk@etz.nl   
Dr. M. Heron, medisch immunoloog, m.heron@etz.nl 
Ing. P.J.G.M. v.d. Korput, hoofdanalist, p.vandekorput@etz.nl

 
Opmerkingen

Aanvulling op "bewaarconditie" hierboven:  bij vertraging tot 72 uur bewaren bij 4-8°C. Voor langere opslag, afdraaien (5 min. 1500xg) opslaan en vervoer bij -20°C.

Voor bepaling lues antistoffen in liquor wordt de TPHA test gebruikt, deze is nog niet gevalideerd volgens de ISO 15189 norm.