Laboratoriumonderzoek

Directe antiglobuline test (DAT) (Synoniem= Directe Coombs)
Naam / omschrijving
Directe antiglobuline test (DAT) (Synoniem= Directe Coombs)  
Ziektebeeld
 
Organisme
 
Methode
Vision 
Monstermateriaal
 
Afnamemateriaal
Bloedbuis (EDTA, paars)
 
Bewaarcondities
72 uur bij 4°C 
Frequentie
Dagelijks 
Onderzoeksduur
1 uur na ontvangst 
Referentiewaarde
negatief 
Contactpersonen
Bloedgroepenserologie, tel. 013-221 6070

Dr. J.L. Murk, arts-microbioloog, j.murk@etz.nl   
Dr. M. Heron, medisch immunoloog, m.heron@etz.nl 
Ing. C.J.A.M. Heijneman, hoofdanalist, k.heijneman@etz.nl

 
Opmerkingen

Wijze van insturen: 1 buis EDTA-bloed met naam, geboortedatum en patiëntennummer erop vermeld Let op: een barcodesticker zonder patiëntgegevens wordt niet geaccepteerd Datum en afnametijd vermelden op aanvraagformulier en paraaf van degene die het afgenomen heeft