Laboratoriumonderzoek

Bronchiaal- of sputumkweek bij COPD/CF/IC-patiënten (Pathogene micro-organismen)
Naam / omschrijving
Bronchiaal- of sputumkweek bij COPD/CF/IC-patiënten (Pathogene micro-organismen)  
Ziektebeeld
 
Organisme

Pathogene micro-organismen 
Methode
kweek op bacteriën, gisten, schimmels 
Monstermateriaal
bronchiaal
sputum 
Afnamemateriaal
Container
 
Bewaarcondities
4°C - 25°C maximaal 48 uur tot aan onderzoek. 
Frequentie
Dagelijks 
Onderzoeksduur
3 dagen 
Referentiewaarde
 
Contactpersonen
Bacteriologie, tel. 013-221 2260

Dr. A.G.M. Buiting, arts-microbioloog, a.buiting@etz.nl    
Drs A.E. Nieman, arts-microbioloog, a.nieman@etz.nl    
M.M.P.C. Janssens, hoofdanalist, m.janssens@etz.nl

 
Opmerkingen

-          Bij groei van pathogene micro-organismen wordt er een gevoeligheidsbepaling ingezet m.u.v. schimmels.

Extra aan te vragen onderzoek: MRSA