Laboratoriumonderzoek

IFNb-antistoffen
Naam / omschrijving
IFNb-antistoffen  
Ziektebeeld
 
Organisme
 
Methode
 
Monstermateriaal
 
Afnamemateriaal
 
Bewaarcondities
 
Frequentie
 
Onderzoeksduur
 
Referentiewaarde
 
Contactpersonen
Immunologie 013-221 2260

Dr. J.L. Murk, arts-microbioloog, j.murk@etz.nl   
Dr. M. Heron, medisch immunoloog, m.heron@etz.nl 
Ing. P.J.G.M. v.d. Korput, hoofdanalist, p.vandekorput@etz.nl

 
Opmerkingen

Uitgevoerd door: VUMC, Moleculair Biologisch Lab. PK1BR01, Afd. Klin. Chemie, De Boelelaan 1117, 1081 HV Amsterdam

Op aanvraag vermelden: ‘MX1 test’

(indien 2e test, 3 maanden na 1e test, dan vermelden: ‘tweede bepaling MX1 test’)