Laboratoriumonderzoek

Prikaccident (serologie)
Naam / omschrijving
Prikaccident (serologie)  
Ziektebeeld
 
Organisme
 
Uitgevoerde
bepalingen
Hepatitis B virus (antigeen)
Hepatitis C virus (serologie)
HIV (serologie)  
Methode
 
Monstermateriaal
stolbloed (serum) 
Afnamemateriaal
Bloedbuis (stolbloed, oranje)
 
Bewaarcondities
4°C - 25°C maximaal 5 dagen tot aan onderzoek. 
Frequentie
Dagelijks (met uitzondering van zondag) 
Onderzoeksduur
1 dag 
Referentiewaarde
negatief 
Contactpersonen
Immunologie 013-221 2260

Dr. J.L. Murk, arts-microbioloog, j.murk@etz.nl   
Dr. M. Heron, medisch immunoloog, m.heron@etz.nl 
Ing. P.J.G.M. v.d. Korput, hoofdanalist, p.vandekorput@etz.nl

 
Opmerkingen

Aanvulling op "bewaarconditie" hierboven:  bij vertraging tot 72 uur bewaren bij 4-8°C. Voor langere opslag, afdraaien (5 min. 1500xg) opslaan en vervoer bij -20°C.

Prikaccident:   (link naar infoland Portal), selecteer Protocol Prikaccident.

 -              Laat de wond goed doorbloeden en spoel goed met water

-              Neem vervolgens direct contact op met:

-              tijdens kantooruren: afdeling Infectiepreventie telnr 2666 of seinnr 6119

-              buiten kantooruren: dienstdoende arts-assistent interne, seinnr 6412