Laboratoriumonderzoek

Cytomegalievirus (CMV) (IgG Aviditeit)
Naam / omschrijving
Cytomegalievirus (CMV) (IgG Aviditeit)  
Ziektebeeld
 
Organisme

Cytomegalievirus (CMV)  
Methode
antistofbepaling, chemiluminescentie (CLIA) 
Monstermateriaal
 
Afnamemateriaal
Bloedbuis (stolbloed, oranje)
 
Bewaarcondities
4°C - 25°C maximaal 5 dagen tot aan onderzoek. 
Frequentie
Dagelijks (met uitzondering van het weekend) 
Onderzoeksduur
1 dag 
Referentiewaarde
zie opmerking 
Contactpersonen
Immunologie 013-221 2260

Dr. J.L. Murk, arts-microbioloog, j.murk@etz.nl   
Dr. M. Heron, medisch immunoloog, m.heron@etz.nl 
Ing. P.J.G.M. v.d. Korput, hoofdanalist, p.vandekorput@etz.nl

 
Opmerkingen
  • lage aviditeit: ratio <0.150
  • grenswaarde aviditeit: ratio >=0.150 en <=0.250
  • hoge aviditeit: ratio>0.250

De detectie van hoog avide IgG antistoffen, in CMV IgM positieve monsters, sluit een primaire infectie van minder dan 4 maanden geleden uit.

Een lage aviditeits index kan wijzen op een primaire infectie minder dan 3 maanden geleden, maar sluit een infectie in het verleden niet uit.

 

 

Aanvulling op "bewaarconditie" hierboven: Voor langere opslag centrifugeren (5 min. 1500xg) opslaan en vervoeren bij -20°C.