Laboratoriumonderzoek

Tropheryma whipplei (PCR, feces, liquor, gewrichtvocht of biopt)
Naam / omschrijving
Tropheryma whipplei (PCR, feces, liquor, gewrichtvocht of biopt)  
Ziektebeeld
 
Organisme

Tropheryma whipplii 
Methode
Polymerase Chain Reaction (kwalitatief) 
Monstermateriaal
biopt
bloed EDTA
feces
liquor
vocht (gewricht) 
Afnamemateriaal
Container
 
Bewaarcondities
4°C - 25°C maximaal 5 dagen tot aan onderzoek. 
Frequentie
 
Onderzoeksduur
2-3 weken 
Referentiewaarde
Geen T.whipplei DNA aangetoond 
Contactpersonen
Virologie / Moleculaire Microbiologie 013-221 2260

Dr. J.J Verweij, medisch moleculair microbioloog, j.verweij@etz.nl   
Ing. J.M.M. Verbakel, hoofdanalist, h.verbakel@etz.nl 
Dr. J.L.A.N. Murk, arts-microbioloog, j.murk@etz.nl  

 
Opmerkingen

Uitgevoerd door: VU medisch centrum, Medische microbiologie, De Boelelaan 1117, 1081 HV Amsterdam, 020-4440477.