Laboratoriumonderzoek

Mycoplasma pneumoniae (PCR, keel)
Naam / omschrijving
Mycoplasma pneumoniae (PCR, keel)  
Is onderdeel van
Atypische verwekker pakket (PCR, keel) 
Separaat aanvraagbaar
Nee, alleen aan te vragen als onderdeel van bovengenoemd panel. 
Ziektebeeld
 
Organisme

Mycoplasma pneumoniae  
Methode
Polymerase Chain Reaction (kwalitatief) 
Monstermateriaal
uitstrijk (keel) 
Afnamemateriaal
Wattendrager (e-swab)
 
Bewaarcondities
4°C - 25°C maximaal 5 dagen tot aan onderzoek. 
Frequentie
Dagelijks (met uitzondering van zondag) 
Onderzoeksduur
1 dag 
Referentiewaarde
geen M.pneumoniae DNA aangetoond 
Contactpersonen
Virologie / Moleculaire Microbiologie 013-221 2260

Dr. J.J Verweij, medisch moleculair microbioloog, j.verweij@etz.nl   
Ing. J.M.M. Verbakel, hoofdanalist, h.verbakel@etz.nl 
Dr. J.L.A.N. Murk, arts-microbioloog, j.murk@etz.nl  

 
Opmerkingen