Laboratoriumonderzoek

Puumala-virus (serologie)
Naam / omschrijving
Puumala-virus (serologie)  
Is onderdeel van
Hantavirus (Hantaanvirus en Puumala-virus) 
Separaat aanvraagbaar
Nee, alleen aan te vragen als onderdeel van bovengenoemd panel. 
Ziektebeeld
 
Organisme

Puumula virus 
Methode
antistofbepaling 
Monstermateriaal
 
Afnamemateriaal
Bloedbuis (stolbloed, oranje)
 
Bewaarcondities
4°C - 25°C maximaal 5 dagen tot aan onderzoek. 
Frequentie
 
Onderzoeksduur
14 dagen 
Referentiewaarde
 
Contactpersonen
Immunologie 013-221 2260

Dr. J.L. Murk, arts-microbioloog, j.murk@etz.nl   
Dr. M. Heron, medisch immunoloog, m.heron@etz.nl 
Ing. P.J.G.M. v.d. Korput, hoofdanalist, p.vandekorput@etz.nl

 
Opmerkingen

uitgevoerd door: Erasmus MC, afd virologie, kamer L355, 's Gravendijkwal 230, 3015 CE Rotterdam. 010-7033431

Aanvulling op "bewaarconditie" hierboven:  bij vertraging tot 72 uur bewaren bij 4-8°C. Voor langere opslag, afdraaien (5 min. 1500xg) opslaan en vervoer bij -20°C.