Laboratoriumonderzoek

Wucheria (serologie)
Naam / omschrijving
Wucheria (serologie)  
Is onderdeel van
Filariasis (Loa, Wucheria, Brugia) (serologie) 
Separaat aanvraagbaar
Nee, alleen aan te vragen als onderdeel van bovengenoemd panel. 
Ziektebeeld
 
Organisme

Wuchereria bancrofti 
Methode
antistofbepaling 
Monstermateriaal
stolbloed (serum) 
Afnamemateriaal
Bloedbuis (stolbloed, oranje)
 
Bewaarcondities
4°C - 25°C maximaal 5 dagen tot aan onderzoek. 
Frequentie
 
Onderzoeksduur
14 dagen 
Referentiewaarde
 
Contactpersonen
Immunologie 013-221 2260

Dr. J.L. Murk, arts-microbioloog, j.murk@etz.nl   
Dr. M. Heron, medisch immunoloog, m.heron@etz.nl 
Ing. P.J.G.M. v.d. Korput, hoofdanalist, p.vandekorput@etz.nl

 
Opmerkingen

uitgevoerd door: Leids Universitair Medisch Centrum, afd Parasitologie, Postbus 9600, 2300RC Leiden

Aanvulling op "bewaarconditie" hierboven:  bij vertraging tot 72 uur bewaren bij 4-8°C. Voor langere opslag, afdraaien (5 min. 1500xg) opslaan en vervoer bij -20°C.