Laboratoriumonderzoek

Mycobacteriën (kweek+PCR; pus- of wonduitstrijk)
Naam / omschrijving
Mycobacteriën (kweek+PCR; pus- of wonduitstrijk)  
Ziektebeeld
 
Organisme

Mycobacterium  
Methode
PCR + kweek op mycobacteriën 
Monstermateriaal
uitstrijk (pus)
uitstrijk (wond) 
Afnamemateriaal
 
Bewaarcondities
4°C - 25°C maximaal 5 dagen tot aan onderzoek. 
Frequentie
Dagelijks (met uitzondering van het weekend) 
Onderzoeksduur
PCR 2 dgn , kweek 8 weken. 
Referentiewaarde
 
Contactpersonen
Bacteriologie, tel. 013-221 2260

Dr. A.G.M. Buiting, arts-microbioloog, a.buiting@etz.nl    
Drs A.E. Nieman, arts-microbioloog, a.nieman@etz.nl    
M.M.P.C. Janssens, hoofdanalist, m.janssens@etz.nl

 
Opmerkingen