Laboratoriumonderzoek

12e week gravida (zwangerschapscreening)
Naam / omschrijving
12e week gravida (zwangerschapscreening)  
Ziektebeeld
 
Organisme

Absidia 
Uitgevoerde
bepalingen
Bloedgroep/rhesus
Hepatitis B virus (antigeen)
HIV (serologie)
Indirecte antiglobuline test (IAT) (Synoniem=Irregulaire antistof screening)
TPHA (serologie)  
Methode
 
Monstermateriaal
EDTA-bloed
stolbloed (serum) 
Afnamemateriaal
 
Bewaarcondities
72 uur bij 4°C 
Frequentie
Dagelijks (met uitzondering van het weekend) 
Onderzoeksduur
1 dag 
Referentiewaarde
zie losse bepalingen  
Contactpersonen
Bloedgroepenserologie, tel. 013-221 6070

Dr. J.L. Murk, arts-microbioloog, j.murk@etz.nl   
Dr. M. Heron, medisch immunoloog, m.heron@etz.nl 
Ing. C.J.A.M. Heijneman, hoofdanalist, k.heijneman@etz.nl

 
Opmerkingen

Wijze van insturen:

Monsters voorzien van naam, geboortedatum en patiëntennummer

Let op: een barcodesticker zonder patiëntgegevens wordt niet geaccepteerd

Datum en afnametijd vermelden op aanvraagformulier en paraaf van degene die het afgenomen heeft

In te sturen materiaal: 1 buis, 6 ml EDTA-bloed (K3E/K2E) + 5 ml stolbloed