Laboratoriumonderzoek

12e week gravida (zwangerschapscreening/prenatale screening)
Naam / omschrijving
12e week gravida (zwangerschapscreening/prenatale screening)  
Ziektebeeld
 
Organisme
 
Uitgevoerde
bepalingen
Bloedgroep/Rhesus (*uitgevoerd bij KCHL, zie www.KCHL.nl)
Hepatitis B virus (antigeen)
HIV (serologie)
Indirecte antiglobulinetest (*uitgevoerd bij KCHL, zie www.KCHL.nl)
TPHA (serologie)  
Methode
 
Monstermateriaal
bloed EDTA
stolbloed (serum) 
Afnamemateriaal
Bloedbuis (EDTA, paars) + Bloedbuis (stolbloed, oranje)
 
Bewaarcondities
72 uur bij 4°C 
Frequentie
Dagelijks (met uitzondering van het weekend) 
Onderzoeksduur
1 dag 
Referentiewaarde
zie losse bepalingen  
Contactpersonen
Immunologie 013-221 2260

Dr. J.L. Murk, arts-microbioloog, j.murk@etz.nl   
Dr. M. Heron, medisch immunoloog, m.heron@etz.nl 
Ing. P.J.G.M. v.d. Korput, hoofdanalist, p.vandekorput@etz.nl

 
Opmerkingen

Wijze van insturen:

Monsters voorzien van naam, geboortedatum en patiëntennummer

Datum en afnametijd vermelden op aanvraagformulier en paraaf van degene die het afgenomen heeft