Laboratoriumonderzoek

AP50
Naam / omschrijving
AP50  
Ziektebeeld
 
Organisme
 
Methode
ELISA 
Monstermateriaal
 
Afnamemateriaal
Bloedbuis (stolbloed, oranje)
 
Bewaarcondities
1°C - 28°C maximaal 1 uur. (+zie opmerking) 
Frequentie
1x per week 
Onderzoeksduur
1 dag 
Referentiewaarde
30-113% 
Contactpersonen
Immunologie 013-221 2260

Dr. J.L. Murk, arts-microbioloog, j.murk@etz.nl   
Dr. M. Heron, medisch immunoloog, m.heron@etz.nl 
Ing. P.J.G.M. v.d. Korput, hoofdanalist, p.vandekorput@etz.nl

 
Opmerkingen

Let op!    

ETZ Noord en Waalwijk

Niet klinische patiënten worden voor afname doorverwezen naar ETZ-Elisabeth Klinische patiënten alléén op afspraak.

ETZ Zuid  Direct na afname m.b.v. de buizenpost naar LMMI sturen (indien niet mogelijk, meteen afgeven) na 17.00 uur en in weekend telefonisch (16070) melden.

Op aanvraagformulier M, tijdstip van afname vermelden.

Complementfunctie van de klasieke / alternatieve route = CH50/AP50