Laboratoriumonderzoek

AP50
Naam / omschrijving
AP50  
Ziektebeeld
 
Organisme
 
Methode
ELISA 
Monstermateriaal
 
Afnamemateriaal
Bloedbuis (stolbloed, oranje)
 
Bewaarcondities
1°C - 28°C maximaal 1 uur. (+zie opmerking) 
Frequentie
1x per week 
Onderzoeksduur
1 dag 
Referentiewaarde
30-113% 
Contactpersonen
Immunologie 013-221 2260

Dr. J.L. Murk, arts-microbioloog, j.murk@etz.nl   
Dr. M. Heron, medisch immunoloog, m.heron@etz.nl 
Ing. P.J.G.M. v.d. Korput, hoofdanalist, p.vandekorput@etz.nl

 
Opmerkingen

Let op!    

ETZ Noord en Waalwijk voordat wordt afgenomen bellen met LMMI. 

Materiaal pas afnemen als transport ter plaatse is, LMMI zorgt voor taxi zodat materiaal binnen 1 uur op LMMI is.

ETZ Zuid  Direct na afname m.b.v. de buizenpost naar LMMI sturen (indien niet mogelijk, meteen afgeven) na 17.00 uur en in weekend telefonisch (6070) melden.

Op aanvraagformulier M, tijdstip van afname vermelden.

Complementfunctie van de klasieke / alternatieve route = CH50/AP50