Laboratoriumonderzoek

ADCC (Antibody dependent cellulair cytotoxity)
Naam / omschrijving
ADCC (Antibody dependent cellulair cytotoxity)  
Ziektebeeld
 
Organisme
 
Methode
cytotoxiciteitstest 
Monstermateriaal
 
Afnamemateriaal
Bloedbuis (stolbloed, oranje)
 
Bewaarcondities
4°C - 25°C maximaal 5 dagen tot aan onderzoek. 
Frequentie
 
Onderzoeksduur
1 week 
Referentiewaarde
zie opmerking 
Contactpersonen
Bloedgroepenserologie, tel. 013-221 6070

Dr. J.L. Murk, arts-microbioloog, j.murk@etz.nl   
Dr. M. Heron, medisch immunoloog, m.heron@etz.nl 
Ing. C.J.A.M. Heijneman, hoofdanalist, k.heijneman@etz.nl

 
Opmerkingen

uitgevoerd door: Sanquin, Plesmanlaan 125, 1066 CX AMSTERDAM.

Dagelijks transport via Medische Microbiologie

Monster met naam, geboortedatum en patiëntennummer erop vermeld

Let op: een barcodesticker zonder patiëntgegevens wordt niet geaccepteerd Datum en afnametijd vermelden op aanvraagformulier en paraaf van degene die het afgenomen heeft.

Aanvulling op "bewaarconditie" hierboven: Voor langere opslag centrifugeren (5 min. 1500xg) opslaan en vervoeren bij -20°C.