Laboratoriumonderzoek

CJD 14.3.3 Eiwit (Creutzfeldt-Jacob)
Naam / omschrijving
CJD 14.3.3 Eiwit (Creutzfeldt-Jacob)  
Ziektebeeld
 
Organisme
 
Methode
 
Monstermateriaal
 
Afnamemateriaal
Steriele buis  
Bewaarcondities
4°C - 25°C maximaal 5 dagen tot aan onderzoek. 
Frequentie
 
Onderzoeksduur
2-3 weken 
Referentiewaarde
 
Contactpersonen
Immunologie 013-221 2260

Dr. J.L. Murk, arts-microbioloog, j.murk@etz.nl   
Dr. M. Heron, medisch immunoloog, m.heron@etz.nl 
Ing. P.J.G.M. v.d. Korput, hoofdanalist, p.vandekorput@etz.nl

 
Opmerkingen

uitgevoerd door: 

Radboudumc Laboratorium voor Diagnostiek

Postbus 9101

6500 HB Nijmegen

Huispostnummer 815

 

T 024-3614777

 

Verzendconditie: mag bij kamertemperatuur.