Laboratoriumonderzoek

Type&screen
Naam / omschrijving
Type&screen  
Ziektebeeld
 
Organisme
 
Methode
 
Monstermateriaal
EDTA-bloed 
Afnamemateriaal
Bloedbuis (EDTA, paars)
 
Bewaarcondities
Koelkast (2-8 ºC) 
Frequentie
Dagelijks 
Onderzoeksduur
regulier 1 dag, cito 1 uur 
Referentiewaarde
zie opmerking 
Contactpersonen
Bloedgroepenserologie, tel. 013-221 6070

Dr. J.L. Murk, arts-microbioloog, j.murk@etz.nl   
Dr. M. Heron, medisch immunoloog, m.heron@etz.nl 
Ing. C.J.A.M. Heijneman, hoofdanalist, k.heijneman@etz.nl

 
Opmerkingen
m.b.t. insturen:
1 buis EDTA-bloed met naam, geboortedatum en patiëntennummer erop vermeld
Let op: een barcodesticker zonder patiëntgegevens wordt niet geaccepteerd
Datum en afnametijd vermelden op aanvraagformulier en paraaf van degene die het afgenomen heeft

m.b.t. referentiewaarde:
Type = Bloedgroep/Rhesus
Bloedgroep: O, A, B of AB
Rhesus: Positief of Negatief
Screen = Irregulaire antistof screening
Negatief

m.b.t. uitvoering:
St. Elisabeth Ziekenhuis:
tijdens kantooruren regulier en cito
buiten kantooruren alleen cito

TweeSteden ziekenhuis Tilburg:
tijdens kantooruren op locatie regulier en cito
buiten kantooruren alleen cito’s met taxi naar locatie St. Elisabeth Ziekenhuis

TweeSteden ziekenhuis Waalwijk:
tijdens kantooruren materiaal naar locatie TweeSteden ziekenhuis Tilburg via KCHL