Laboratoriumonderzoek

TSH receptor antistoffen (TSI)
Naam / omschrijving
TSH receptor antistoffen (TSI)  
Ziektebeeld
 
Organisme
 
Methode
Solidphase Luminiscentie Immunoassay 
Monstermateriaal
stolbloed (serum) 
Afnamemateriaal
Bloedbuis (stolbloed, oranje)
 
Bewaarcondities
4°C - 25°C maximaal 5 dagen tot aan onderzoek. 
Frequentie
Dagelijks 
Onderzoeksduur
1 dag 
Referentiewaarde
negatief 
Contactpersonen
Immunologie 013-221 2260

Dr. J.L. Murk, arts-microbioloog, j.murk@etz.nl   
Dr. M. Heron, medisch immunoloog, m.heron@etz.nl 
Ing. P.J.G.M. v.d. Korput, hoofdanalist, p.vandekorput@etz.nl

 
Opmerkingen

Aanvulling op "bewaarconditie" hierboven:  bij vertraging tot 72 uur bewaren bij 4-8°C. Voor langere opslag, afdraaien (5 min. 1500xg) opslaan en vervoer bij -20°C.

Vanaf 1 december 2016 worden de TSH-receptor antistoffen bepaald met een nieuwe test. Deze test meet stimulerende antistoffen gericht tegen TSH-receptor en is positief boven 0.55 IU/L (afkapwaarde voor de ziekte van Graves). Zie ook www.lmmi.nl.