Laboratoriumonderzoek

Tetanus antistoffen
Naam / omschrijving
Tetanus antistoffen  
Ziektebeeld
 
Organisme

Clostridium tetani  
Methode
Toxine Bindings Inhibitietest 
Monstermateriaal
stolbloed (serum) 
Afnamemateriaal
Bloedbuis (stolbloed, oranje)
 
Bewaarcondities
4°C - 25°C maximaal 5 dagen tot aan onderzoek. 
Frequentie
1x per week 
Onderzoeksduur
3 weken 
Referentiewaarde
>0,01 IU/ml, beschermd (WHO norm) 
Contactpersonen
Immunologie 013-221 2260

Dr. J.L. Murk, arts-microbioloog, j.murk@etz.nl   
Dr. M. Heron, medisch immunoloog, m.heron@etz.nl 
Ing. P.J.G.M. v.d. Korput, hoofdanalist, p.vandekorput@etz.nl

 
Opmerkingen

uitgevoerd door: RIVM, Postbus 1, 3720 BA BILTHOVEN 030-2742272

Aanvulling op "bewaarconditie" hierboven:  bij vertraging tot 72 uur bewaren bij 4-8°C. Voor langere opslag, afdraaien (5 min. 1500xg) opslaan en vervoer bij -20°C.