Laboratoriumonderzoek

Spijtliquor
Naam / omschrijving
Spijtliquor  
Ziektebeeld
 
Organisme
 
Methode
 
Monstermateriaal
liquor 
Afnamemateriaal
Buis (liquor)
 
Bewaarcondities
4°C - 25°C maximaal 5 dagen tot aan onderzoek. 
Frequentie
Dagelijks 
Onderzoeksduur
Materiaal wordt gedurende 1 jaar bewaard bij -20°C. 
Referentiewaarde
 
Contactpersonen
Immunologie 013-221 2260

Dr. J.L. Murk, arts-microbioloog, j.murk@etz.nl   
Dr. M. Heron, medisch immunoloog, m.heron@etz.nl 
Ing. P.J.G.M. v.d. Korput, hoofdanalist, p.vandekorput@etz.nl

 
Opmerkingen