Laboratoriumonderzoek

Selectiviteitsindex
Naam / omschrijving
Selectiviteitsindex  
Ziektebeeld
 
Organisme
 
Methode
nefelometrie 
Monstermateriaal
stolbloed (serum)
urine (24-uurs) 
Afnamemateriaal
Bloedbuis (stolbloed) + container urine
 
Bewaarcondities
4°C - 25°C maximaal 5 dagen tot aan onderzoek. 
Frequentie
Dagelijks (met uitzondering van het weekend) 
Onderzoeksduur
1 week 
Referentiewaarde
<= 0,20 
Contactpersonen
Immunologie 013-221 2260

Dr. J.L. Murk, arts-microbioloog, j.murk@etz.nl   
Dr. M. Heron, medisch immunoloog, m.heron@etz.nl 
Ing. P.J.G.M. v.d. Korput, hoofdanalist, p.vandekorput@etz.nl

 
Opmerkingen

Deze index is een maat voor de selectiviteit van de nieren. Gemeten worden de concentraties van transferrine en IgG in serum en urine. Daarmee wordt de relatieve klaring van IgG ten opzichte van transferrine uitgerekend.

uitgevoerd door:

Jeroen Bosch Ziekenhuis, KCHL, Postbus 90153, 5200 ME 's-Hertogenbosch 073-5532764