Laboratoriumonderzoek

RAL (screening c-IEA en overige IEA / foetale Rh-D typering)
Naam / omschrijving
RAL (screening c-IEA en overige IEA / foetale Rh-D typering)  
Ziektebeeld
 
Organisme
 
Methode
agglutinatiereactie 
Monstermateriaal
EDTA-bloed 
Afnamemateriaal
Bloedbuis (EDTA, paars) 2 stuks
 
Bewaarcondities
Koelkast (2-8 ºC) 
Frequentie
 
Onderzoeksduur
5 dagen 
Referentiewaarde
n.v.t. 
Contactpersonen
Bloedgroepenserologie, tel. 013-221 6070

Dr. J.L. Murk, arts-microbioloog, j.murk@etz.nl   
Dr. M. Heron, medisch immunoloog, m.heron@etz.nl 
Ing. C.J.A.M. Heijneman, hoofdanalist, k.heijneman@etz.nl

 
Opmerkingen

Vermelden bij aanvraag toestemming deelname HIP studie (zie ook https://www.sanquin.org/nl/producten-en-diensten/diagnostiek/hip-studie/index

uitgevoerd door: Sanquin, Plesmanlaan 125, 1066 CX AMSTERDAM.

Dagelijks transport via Laboratorium voor Medische Microbiologie en Immunologie.
Monster met naam, geboortedatum en patiëntennummer erop vermeld. Let op: een barcodesticker zonder patiëntgegevens wordt niet geaccepteerd!
Datum en afnametijd vermelden op aanvraagformulier en paraaf van degene die het afgenomen heeft.

Bloed van de zwangere vrouw mag pas worden afgenomen vanaf een zwangerschapsduur van 27.0 weken. Dit in verband met de betrouwbaarheid van het onderzoek.
Het bloed dient samen met een volledig ingevuld aanvraagformulier (H of M), met zwangerschapsduur in weken, ingezonden te worden aan het Laboratorium voor Medische Microbiologie en Immunologie.