Laboratoriumonderzoek

Navelstrengbloed
Naam / omschrijving
Navelstrengbloed  
Ziektebeeld
 
Organisme
 
Methode
Diamed-ID 
Monstermateriaal
 
Afnamemateriaal
 
Bewaarcondities
72 uur bij 4°C 
Frequentie
Dagelijks 
Onderzoeksduur
regulier 1 dag, cito 1/2 uur (alleen tussen 8.30 en 17.00 uur) 
Referentiewaarde
Rhesus: Positief of Negatief 
Contactpersonen
Bloedgroepenserologie, tel. 013-221 6070

Dr. J.L. Murk, arts-microbioloog, j.murk@etz.nl   
Dr. M. Heron, medisch immunoloog, m.heron@etz.nl 
Ing. C.J.A.M. Heijneman, hoofdanalist, k.heijneman@etz.nl

 
Opmerkingen
Materiaal:
1 buis met navelstrengbloed, 6 ml EDTA-bloed (K3E/K2E)

Wijze van insturen:
1 buis EDTA-bloed met naam, geboortedatum en patiëntennummer erop vermeld
Let op: een barcodesticker zonder patiëntgegevens wordt niet geaccepteerd
Datum en afnametijd vermelden op aanvraagformulier en paraaf van degene die het afgenomen heeft

Bijzonderheden:
St. Elisabeth Ziekenhuis:
tijdens kantooruren regulier en cito
buiten kantooruren alleen cito

TweeSteden ziekenhuis Tilburg:
tijdens kantooruren op locatie regulier en cito
buiten kantooruren alleen cito’s met taxi naar locatie St. Elisabeth Ziekenhuis

TweeSteden ziekenhuis Waalwijk:
tijdens kantooruren materiaal naar locatie TweeSteden ziekenhuis Tilburg via KCHL
buiten kantooruren alleen cito’s met taxi naar locatie St. Elisabeth Ziekenhuis