Laboratoriumonderzoek

Malaria serologie
Naam / omschrijving
Malaria serologie  
Ziektebeeld
 
Organisme

Plasmodia  
Methode
antistofbepaling, immuunfluorescentie 
Monstermateriaal
 
Afnamemateriaal
Bloedbuis (stolbloed, oranje)
 
Bewaarcondities
4°C - 25°C maximaal 5 dagen tot aan onderzoek. 
Frequentie
1x per week 
Onderzoeksduur
1 dag 
Referentiewaarde
titer 1:40 
Contactpersonen
Immunologie 013-221 2260

Dr. J.L. Murk, arts-microbioloog, j.murk@etz.nl   
Dr. M. Heron, medisch immunoloog, m.heron@etz.nl 
Ing. P.J.G.M. v.d. Korput, hoofdanalist, p.vandekorput@etz.nl

 
Opmerkingen

Let op: Alleen in overleg met arts-microbioloog. 

Serologie is niet geschikt voor diagnostiek bij verdenking op acute malaria!

uitgevoerd door: UMC St. Radboud, afd. Medische Microbiologie (572, serologie) 024-3614356

 

Aanvulling op "bewaarconditie" hierboven:  bij vertraging tot 72 uur bewaren bij 4-8°C. Voor langere opslag, afdraaien (5 min. 1500xg) opslaan en vervoer bij -20°C.