Laboratoriumonderzoek

Koude agglutininen
Naam / omschrijving
Koude agglutininen  
Ziektebeeld
 
Organisme
 
Methode
agglutinatiereactie 
Monstermateriaal
stolbloed (serum) 
Afnamemateriaal
Bloedbuis (stolbloed, oranje)
 
Bewaarcondities
4°C - 25°C maximaal 5 dagen tot aan onderzoek. 
Frequentie
Dagelijks (met uitzondering van zondag) 
Onderzoeksduur
1 dag 
Referentiewaarde
negatief 
Contactpersonen
Bloedgroepenserologie, tel. 013-221 6070

Dr. J.L. Murk, arts-microbioloog, j.murk@etz.nl   
Dr. M. Heron, medisch immunoloog, m.heron@etz.nl 
Ing. C.J.A.M. Heijneman, hoofdanalist, k.heijneman@etz.nl

 
Opmerkingen
Wijze van insturen:
Gestold bloed , 8 ml met naam, geboortedatum en patiëntennummer erop vermeld
Let op: een barcodesticker zonder patiëntgegevens wordt niet geaccepteerd
Datum en afnametijd vermelden op aanvraagformulier en paraaf van degene die het afgenomen heeft

Bijzonderheden:
St. Elisabeth Ziekenhuis:
tijdens kantooruren regulier en cito
buiten kantooruren alleen cito

TweeSteden ziekenhuis Tilburg:
tijdens kantooruren op locatie regulier en cito
buiten kantooruren alleen cito’s met taxi naar locatie St. Elisabeth Ziekenhuis

TweeSteden ziekenhuis Waalwijk:
tijdens kantooruren materiaal naar locatie TweeSteden ziekenhuis Tilburg via KCHL
buiten kantooruren alleen cito’s met taxi naar locatie St. Elisabeth Ziekenhuis