Nieuwsbrief LMMI, inhoudelijke editie, december 2012

In de deze editie een bijdrage over Parvo B19 virus en zwangerschap van Judith Beuving en een bijdrage van Ronald Aalbersberg over Kaizen.

Nieuwsbrief LMMI, inhoudelijke editie, september 2012

In de deze editie een bijdrage over het verhoogde risico op malaria bij het gebruik van
voedingssupplementen die ijzer bevatten van Jacobien Veenemans en een bijdrage van
Myriam Vermeeren, José de Ruijter en Karel Heijneman over de Age of BLood Evaluation
studie.

Nieuwsbrief LMMI, inhoudelijke editie, juni 2012

In de deze editie een bijdrage over de Tecan en BEP 2000 door Peter de Weert en een

bijdrage van Brigitte van Cleef; een stukje wat zij heeft geschreven voor de Staat van

Zoonosen (uitgave van RIVM) in 2009. Dit is een samenvatting/Inleiding over MRSA in de

veehouderij.

Vervanging serologisch onderzoek

Met ingang van 1 juni 2012 stoppen wij met het uitvoeren van een aantal serologische bepalingen (CBR) die in het verleden werden gebruikt bij diagnostiek van actieve infecties. De belangrijkste reden hiervoor is de succesvolle toepassing van moleculaire diagnostiek, waarmee diagnoses betrouwbaarder en sneller kunnen worden gesteld. Directe detectie middels PCR heeft als voordeel dat DNA/RNA eerder in de infectie gedetecteerd kan worden dan IgM. Daarnaast is geen vervolgserum na 1-3 weken nodig om veranderingen in antistoftiters te beoordelen. Mede daarom zijn moleculaire technieken tijd- en kostenbesparend.

Serologisch onderzoek zal niet helemaal verdwijnen. Wij zullen serologie blijven uitvoeren bijvoorbeeld wanneer de immuunstatus moet worden bepaald (bijvoorbeeld IgG VZV/HSV) of wanneer er (nog) geen direct alternatief voorhanden is. Voor deze serologische aanvraag dient stolbloed (serum) aangeleverd te worden.

 

Nieuwsbrief LMMI, tweede inhoudelijke editie

De tweede inhoudelijke editie is een feit. Gezien het enthousiasme over de eerste uitgave

wordt de verspreiding uitgebreid naar de hoofdanalisten van Breda, Bergen op Zoom en

Roosendaal en zij worden dan ook van harte uitgenodigd om ook kopij aan te leveren.

 De redactie.

Respiratoire PCR diagnostiek gebundeld in respiratoire pakketten

Om de moleculaire diagnostiek te stroomlijnen worden per 1 februari a.s. alle moleculaire respiratoire aanvragen gebundeld in respiratoire pakketten. De respiratoire pakketten zijn als volgt:

1. Respiratoire (virus) pakket

 • Respiratoir syncytieel virus A/B
 • Humaan Metapneumovirus
 • Rhinovirus  
 • Parainfluenza virussen  (1 t/m 4)
 • Influenzavirus A en B
 • Mycoplasma pneumoniae

2. Atypische verwekker pakket, speciaal voor de IC-patient

 • Legionella pneumophila
 • Chlamydophila psittaci
 • Coxiella burnettii
 • Pneumocystis jirovecii
 • Mycoplasma pneumoniae

3. Enterovirus pakket

 • Enterovirus (Polio, Coxsackie en ECHO) + Parechovirus

4. Influenzavirus A en B

5. Bordetella pertussis/parapertussis

6. BAL-pakket

Nieuwe conceptversie van de Intramurale Richtlijnen Antimicrobiële Therapie

Per januari 2012 wordt de nieuwe conceptversie van de Intramurale Richtlijnen Antimicrobiële Therapie voor de regio Midden- en West-Brabant op intranet van het St. Elisabeth Ziekenhuis en het TweeSteden ziekenhuis geplaatst. U vindt de richtlijn ook via deze link. Deze richtlijn is samengesteld door de gezamenlijke ziekenhuisapothekers en artsen-microbioloog van het Lievensberg ziekenhuis te Bergen op Zoom, het Franciscus Ziekenhuis Roosendaal, het Amphia Ziekenhuis te Breda, het St. Elisabeth Ziekenhuis te Tilburg en het TweeSteden ziekenhuis te Tilburg.

Inhoud syndiceren