Nieuwsbericht LMMI, inhoudelijke editie, 3e kwartaal 2015

In deze editie een bijdrage van Arzu Zanlier over het onderzoek naar het verkorten van de incubatietijden van urinekweken, wat zij voor haar afstudeerstage van de Hogeschool Avans heeft uitgevoerd op de bacteriologie.

 Onderzoek naar de mogelijkheid van het verkorten van de doorlooptijden van positieve urinekweken door middel van dynamic imaging en groeimonitoring.

Door de komst van de 2e generatie automatische incubatoren (ReadA Compact) zijn de mogelijkheden op de bacteriologie om verder te gaan werken aan het verkorten van de doorlooptijden enorm gegroeid. In deze nieuwe incubatoren hebben schalen een unieke aparte plaats in de stoof, waardoor de bereikbaarheid van een betreffende schaal enorm wordt vereenvoudigd en dus de machine veel sneller is dan de vorige generatie. Met dit gegeven ben ik een onderzoek gestart.

Voor volledige tekst zie bijlage.

 

Nieuwsbericht LMMI, inhoudelijke editie, 2e kwartaal 2015

Naar verantwoord antibioticagebruik in Nederlandse ziekenhuizen:

Antimicrobial Stewardship

Door Jacobien Veenemans, Arts-Microbioloog in opleiding, St. Elisabeth Ziekenhuis

 

Wereldwijd is er sprake van een gestage toename in resistentie tegen de gangbare

antimicrobiële middelen. Ook in Nederland is er de laatste jaren een duidelijke stijging in de

resistentiepercentages onder met name Gram-negatieve bacteriën. Gezien de stagnerende

ontwikkeling van nieuwe antibiotica zullen in de nabije toekomst de mogelijkheden tot

behandeling dus steeds geringer worden.

 

Voor volledige tekst zie bijlage.

Nieuwsbrief LMMI, inhoudelijke editie, 1e kwartaal 2015

Smetteloos met ontslag

Onderzoek naar de kwaliteit van de einddesinfectie van isolatiekamers in het Elisabeth-

TweeSteden ziekenhuis Tilburg

Door: Kim van den Berg Deskundige Infectiepreventie i.o. Afdeling Infectiepreventie ETZ

 

voor volledige tekst zie bijlage.

Vanaf 1 januari 2015; fecesvanger bij elke blister voor fecesonderzoek LMMI van DB

De afgelopen maanden heeft het LMMI met behulp van vele huisartsen en patiënten uit onze regio het gebruik van de facesvanger uitgetest.

Vrijwel alle reacties waren positief over dit hulpmiddel; een eenvoudige oplossing voor een groot probleem. Immers hoe vang je feces hygiënisch op wanneer je gebruik maakt van de zogenaamde diepspoeler wc die vrijwel iedereen in huis heeft.

De facesvanger wordt over de wc bril gelegd (zie schets). Na afname van de feces, kan de facesvanger gewoon worden meegespoeld omdat het papier binnen 15 minuten volledig in water is opgelost en geen verstoppingen veroorzaakt.

In de blister zit tevens een heldere instructie.

Wij danken iedereen voor de enthousiaste medewerking en zullen vanaf 2015 de facesvanger standaard toevoegen aan onze blister feces voor microbiologisch onderzoek.

Nieuwsbrief LMMI, inhoudelijke editie, 4e kwartaal 2014

Een bijzondere ‘Patiënt’ op de afdeling Microbiologie:

Gorilla ‘Ayo’ uit GaiaZoo in Kerkrade

Nieuwsbrief LMMI, inhoudelijke editie, 3e kwartaal 2014

In de nazomer van 2014 een bijdrage van de Afdeling bloedgroepenserologie over HLA

gematchte trombocytentransfusie.

 

Voor het hele artikel zie bijlage

Nieuwe versie van "Intramurale Richtlijnen Antimicrobiële Therapie" in gebruik

Aan alle gebruikers van de digitale versie van onze " Intramurale Richtlijnen Antimicrobiële Therapie "

 Met ingang van vandaag is de digitale versie van onze Intramurale Richtlijnen Antimicrobiële Therapie universeel leesbaar geworden op alle vaste en mobiele platforms. Voor deze overgang is de lay-out aangepast. Er wordt niet meer gebruik gemaakt van een .pdf file maar een link, waarbij de informatie zich automatisch aanpast aan de schermresolutie van de apparatuur waarmee u op dat moment werkt. Een bijkomend voordeel is dat het antibioticumbeleid hiermee altijd de meest actuele informatie bevat. Er is een krachtige zoekfunctie toegevoegd waarmee u nog sneller tot de juiste antibioticumkeuze zult komen.

Het antibioticum beleid geldt inmiddels ook voor de ziekenhuizen in de provincie Zeeland.

Wij hopen dat deze aanpassing u nog meer kan ondersteunen bij uw antibioticum keuze.

Met vriendelijke groet,

Inhoud syndiceren