Welkom

Welkom bij het LMMI!

Het Laboratorium voor Medische Microbiologie en Immunologie Tilburg (LMMI) verricht microbiologisch en serologisch onderzoek voor Midden-Brabant en daarbuiten. Het laboratorium bevindt zich in het St. Elisabeth Ziekenhuis en in de vestiging Tilburg van het TweeSteden ziekenhuis.

Op deze site is alle informatie aanwezig over bepalingen/ziektebeeldennieuwstelefoonnummers en andere informatie en diensten, zoals het antibioticum formularium.

  

Nieuwsbericht LMMI, inhoudelijke editie, december 2016

De afdeling Immunologie heeft een nieuwe flow cytometer: de AQUIOS CL (Beckman Coulter). Dit apparaat is recent gevalideerd voor het bepalen van de absolute CD4-count en gaat de BD FACSCount vervangen. De bepaling van absolute aantallen CD4+ T-lymfocyten wordt toegepast bij het monitoren van HIV-geïnfecteerde patiënten. Het aantal CD4-cellen is namelijk een belangrijke marker voor het ziekteverloop en de werkzaamheid van de antiretrovirale therapie.

Voor volledige tekst zie bijlage.

Nieuwsbericht LMMI, inhoudelijke editie, juni 2016

Geautomatiseerde PCR met behulp van het BD MAX systeem, BD MAX StaphSR-assay: een MRSA sneltest. Dit is een automatische, kwalitatieve in vitro sneltest voor de detectie en differentiatie van (meticilline-resistente) Staphylococcus aureus. De StaphSR assay omvat DNA-isolatie, amplificatie en detectie door middel van real-time PCR met specifieke primers en probes

Voor volledige tekst zie bijlage.

Uitkomsten onderzoek Veehouderij en Omwonenden (GGD bericht)

Mensen die in de buurt van een veehouderij wonen hebben vaker een verminderde longfunctie, vaker longontstekingen en COPD-patiënten merken een verergering van hun ziekte. Dat blijkt uit het RIVM-onderzoek Veehouderij, Gezondheid en Omwonenden (VGO). Volgens de onderzoekers is het aannemelijk dat dergelijke gezondheidsproblemen worden veroorzaakt door de stoffen die afkomstig zijn van veehouderijen, zoals de uitstoot van fijnstof, micro-organismen, endotoxines (bacterieresten) en ammoniak.

Voor volledige tekst zie bijlage.

Toename legionellapneumonie in de regio (GGD Infectieziekten nieuwsbrief)

Er is sprake van een verhoogd aantal gevallen van legionellose in het werkgebied van de GGD Hart voor Brabant. Dit hangt mogelijk samen met de hevige regenval en wateroverlast van de laatste weken. Wij vragen u alert te zijn op legionellose. Snelle diagnostiek en adequate behandeling zijn essentieel.

 Voor volledige tekst zie bijlage.

Zikavirus

Het zikavirus kan zikakoorts veroorzaken. Het virus wordt verspreid door zogenaamde Aedes-muggen. De ziekte verloopt meestal vrij mild. Er is geen behandeling mogelijk. De symptomen gaan vanzelf over. Er zijn aanwijzingen dat een infectie tijdens de zwangerschap schadelijk kan zijn voor het ongeboren kind. 

Sinds mei 2015 is er een zikavirusuitbraak in Brazilië. Deze uitbraak verspreidt zich over landen in Zuid- en Midden-Amerika. In november 2015 komen er aanwijzingen dat een infectie met het zikavirus tijdens de zwangerschap mogelijk schadelijk kan zijn voor het ongeboren kind. Voor zwangeren geldt daarom een reisadvies. De WHO spreekt over een 'medische noodsituatie van internationale zorg', waarmee het belang van onderzoek naar en bestrijding van het zikavirus extra onderstreept wordt.

 Voor meer algemene informatie zie:

http://www.rivm.nl/Onderwerpen/Z/Zikavirus

Competentieverklaring

Inhoud syndiceren