Laboratoriumonderzoek

Urethra man, kweek (pathogene micro-organismen)
Naam / omschrijving
Urethra man, kweek (pathogene micro-organismen)  
Ziektebeeld
 
Organisme

Enterobacteriaceae
Enterococcus species
Gisten en Schimmels
Haemophilus influenzae
non-fermenters
Pseudomonas species
Staphylococcus aureus
Streptococcus pneumoniae
Streptococcus species 
Methode
kweek op bacteriën, gisten, schimmels 
Monstermateriaal
uitstrijk (urethra) 
Afnamemateriaal
Wattendrager (e-swab)
 
Bewaarcondities
Kamertemperatuur (15-30 ºC) 
Frequentie
Dagelijks (met uitzondering van zondag) 
Onderzoeksduur
 
Referentiewaarde
 
Contactpersonen
Bacteriologie, tel. 013-221 2260

Dr. A.G.M. Buiting, arts-microbioloog, a.buiting@etz.nl    
Drs A.E. Nieman, arts-microbioloog, a.nieman@etz.nl    
M.M.P.C. Janssens, hoofdanalist, m.janssens@etz.nl

 
Opmerkingen

Als extra onderzoek aanvraagbaar: 

Actinomyces spp.
Mycobacteriën
Nocardia spp.