Laboratoriumonderzoek

Legionella (kweek, BAL)
Naam / omschrijving
Legionella (kweek, BAL)  
Ziektebeeld
 
Organisme

Legionella species 
Methode
kweek op bacteriën 
Monstermateriaal
BAL 
Afnamemateriaal
Container
 
Bewaarcondities
Transport bij kamertemperatuur (15-30 ºC), opslag bij 2-8°C 
Frequentie
Dagelijks (met uitzondering van zondag) 
Onderzoeksduur
 
Referentiewaarde
 
Contactpersonen
Bacteriologie, tel. 013-221 2260

Dr. A.G.M. Buiting, arts-microbioloog, a.buiting@etz.nl    
Drs A.E. Nieman, arts-microbioloog, a.nieman@etz.nl    
M.M.P.C. Janssens, hoofdanalist, m.janssens@etz.nl

 
Opmerkingen

Materiaal wordt ook altijd beoordeeld op Aerobe en Anaerobe micro-organismen, mycobacteriën, gisten/schimmels en Pneumocysten